Om mig

Jag fick min legitimation som psykolog 1986, en fem-årig utbildning plus ett års praktiskt arbete och har därefter arbetat inom vuxenpsykiatrin i landstinget i över 30 år.

Jag har haft tjänst i Tranås, Gävle, Västervik, Oskarshamn och de senaste 24 åren arbetade jag på allmänpsykiatriska mottagningen i Ljungby.

Jag har efterhand vidareutbildat mig och fick efter ytterligare tre års utbildning, min legitimation som psykoterapeut 1994.

Handledarutbildning i psykoterapi, som var två år lång, var klar 1998.

Blev specialist i klinisk psykologi samma år.

Sedan har jag förutom grundutbildningen i hypnos en 2-årig utbildning i klinisk hypnos som är speciellt inriktad på psykosomatik och smärta och jag har arbetat med hypnos som en del i psykoterapi sedan 2002.

Förutom diverse kortare utbildningar, har jag genomgått EMDR-utbildningen del 1 och 2, 2007.

I september 2015 slutade jag min tjänst inom Region Kronoberg. Jag hade dock inte för avsikt att sluta med detta fantastiska jobb. Nu fick jag möjlighet att förverkliga en gammal dröm om en egen psykoterapimottagning där jag kan fortsätta att arbeta utifrån all den kunskap och erfarenhet jag uppnått under årens lopp.

Numera är mottagningen på Olofsgatan.