Hypnos

Klinisk hypnos, är den hypnos som sker i behandlingssyfte och som skiljer sig från alternativa behandlingsformer genom att behandlaren har en legitimation i ett sjukvårdande yrke och använder hypnos som behandling utifrån sin yrkeskompetens och som i mitt fall, som ett komplement till en psykoterapeutisk behandling.

I hypnos eller det man benämner trancetillstånd, är man helt medveten men det är ett annat medvetandetillstånd där man är starkt fokuserad, öppen, kreativ och mottaglig och det används för att förstärka behandlingseffekten. Jag använder mig huvudsakligen av inre bilder.

Den hypnosutbildning jag har genomgått, är speciellt inriktad på psykosomatik och smärta och det innebär att jag också kan använda metoden vid rent somatiska besvär och där själva psykoterapin inte är det primära. Vanligast är dock att jag använder hypnos i kombination med psykoterapi, antingen som ren avslappning, smärtlindring eller fördjupning av psykoterapin.

Hypnos kan

 • Minska upplevelse av smärta
 • Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
 • Minska blödning och svullnad i samband med skada
 • Påskynda återhämtning efter operationer
 • Mildra psykosomatiska symtom
 • Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi
 • Hjälpa till att hantera svåra känslor
 • Förenkla behandlingen av fobier
 • Stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
 • Stimulera den egna kreativiteten
 • Förbättra kommunikationsförmåga
 • Avleda från obehagliga upplevelser
 • På ett resurssnålt sätt, ge en stunds avkoppling var som helst och när som helst

För mer information om hypnos, var god se Svenska föreningen för klinisk hypnos hemsida, www.hypnosforeningen.se.