Psykoterapimottagning

Gunn Persson

Privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut

Gunn Persson

Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad handledare i psykoterapi. Har även utbildning i klinisk hypnos.

Som legitimerad behandlare har jag lagstadgad tystnadsplikt.

Har tillstånd av IVO (inspektionen av vård och omsorg) och står under socialstyrelsens tillsyn.

Har patientförsäkring i psykologföretagarna

Innehar F-skatt.

© 2018-2020 Psykoterapimottagning Gunn Persson
Design Rays Office